Västkustens Nation 30 år

Sammansatte en grafisk profil för Västkustens Nations 30års-jubileum. Det gällde marknadsföring digitalt samt i tryck och produktion av diverse trycksaker.