Eventaffischer

Har designat en stor del affischer under min tid som student. Framförallt har fokus legat på att locka studenter till arrangemangen genom att sticka ut med affischerna.

Baklanges 2014 copy Afterskieftersläpp a3 copy VK 30 affisch 1 copy UU glasäpplet Baklängesmiddagen are_2015 Oscarsgalan

Skapade i Photoshop och InDesign.