Eventaffischer

Har designat en stor del affischer under min tid som student. Framförallt har fokus legat på att locka studenter till arrangemangen genom att sticka ut med affischerna.

Afterskieftersläpp a3 copy are_2015 UU glasäpplet Baklanges 2014 copy VK 30 affisch 1 copy Baklängesmiddagen Oscarsgalan

Skapade i Photoshop och InDesign.