Eventaffischer

Har designat en stor del affischer under min tid som student. Framförallt har fokus legat på att locka studenter till arrangemangen genom att sticka ut med affischerna.

UU glasäpplet Afterskieftersläpp a3 copy Oscarsgalan VK 30 affisch 1 copy Baklängesmiddagen are_2015 Baklanges 2014 copy

Skapade i Photoshop och InDesign.