Eventaffischer

Har designat en stor del affischer under min tid som student. Framförallt har fokus legat på att locka studenter till arrangemangen genom att sticka ut med affischerna.

VK 30 affisch 1 copy Baklängesmiddagen Oscarsgalan Baklanges 2014 copy UU glasäpplet Afterskieftersläpp a3 copy are_2015

Skapade i Photoshop och InDesign.