Eventaffischer

Har designat en stor del affischer under min tid som student. Framförallt har fokus legat på att locka studenter till arrangemangen genom att sticka ut med affischerna.

are_2015 Oscarsgalan Baklängesmiddagen VK 30 affisch 1 copy Afterskieftersläpp a3 copy UU glasäpplet Baklanges 2014 copy

Skapade i Photoshop och InDesign.