Eventaffischer

Har designat en stor del affischer under min tid som student. Framförallt har fokus legat på att locka studenter till arrangemangen genom att sticka ut med affischerna.

Baklanges 2014 copy Oscarsgalan Afterskieftersläpp a3 copy Baklängesmiddagen UU glasäpplet are_2015 VK 30 affisch 1 copy

Skapade i Photoshop och InDesign.